Runboard.com
You're welcome.

runboard.com       Lid worden (Meer leren) | Aanmelden wereldwijd (Wachtwoord vergeten?)

 
TonhBC Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Geregistreerd op: 09-2019
Locatie: The Netherlands
Berichten: 117
Karma: 0 (+0/-0)
Antwoord | Citeer
Artikel 30 en Artikel 31 uit onze grondwet zeggen eigenlijk meer dan genoeg


'Indien overgangsmaatregelen nodig zijn ter vergemakkelijking van de overgang van de in de nieuwe lidstaten bestaande regeling naar die welke voortvloeit uit de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid overeenkomstig dit protocol, worden deze maatregelen door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1) of, naargelang van het geval, van de desbetreffende artikelen van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten of van de Europese wetten ter vervanging daarvan, of volgens de desbetreffende procedure van de toepasselijke wetgeving. De in dit artikel bedoelde overgangsmaatregelen kunnen worden vastgesteld gedurende een tijdvak dat drie jaar na 1 mei 2004 verstrijkt; de toepassing ervan is beperkt tot dat tijdvak. Bij Europese wet van de Raad kan dit tijdvak worden verlengd. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.'

'Indien er overgangsmaatregelen nodig zijn om de overgang te vergemakkelijken van de in de nieuwe lidstaten bestaande regeling naar de regeling die voortvloeit uit de toepassing van de veterinaire en fytosanitaire wetgeving van de Unie, dienen deze maatregelen door de Commissie volgens de in de toepasselijke wetgeving vastgestelde procedure te worden aangenomen. Deze maatregelen worden vastgesteld gedurende een tijdvak dat drie jaar na 1 mei 2004 verstrijkt; de toepassing ervan is beperkt tot dat tijdvak.'

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vh0kkq62w8yj/artikel_30

---
hBC
6/11/2019, 15:07 Link naar deze post Email TonhBC   PM TonhBC Blog
 


Toevoegen aan antwoord

U bent niet ingelogd (Aanmelden)
Back To Top